admin

 

Kvalitet gjennom mer enn 30 år

Jeg restaurerer og konserverer malerier, ikoner og bemalte kunstgjenstander.

Malerier ødelegges eller forringes over tid, men faglig forsvarlig vedlikehold og restaurering av skader er en god garanti for å opprettholde bildets kunstneriske, kulturhistoriske og økonomiske verdi.

En malerikonservator kan blant annet iverksette tiltak som forsinker forfallsprosesser, reparere skader samt rense bort overflatesmuss, nikotin og gulnet ferniss.

 

 

 

Hvorfor restaurere?

En restaurering skal aldri ha som mål å få maleriet til å fremstå som nytt. Man bør stadig kunne se at det er et maleri fra sin samtid. Det viktige er å bevare aldersverdien.

Men rensing av overflatesmuss, nikotin, ferniss og gamle overmalinger kan bringe fargene – deres innbyrdes balanse og kontrastforhold – nærmere det de en gang var da kunstneren malte bildet.

I løpet av en restaureringsprosess er det viktig for malerikonservatoren å være tro mot kunstnerens opprinnelige intensjon med kunstverket.


1700-talls portrett av Henrik Arnold Thaulow (1722-1799). Før–under-etter restaurering

 

Erfaring gir trygghet

Med erfaring i bransjen siden 1973, yter jeg som daglig leder av Høyer’s Restaureringsateliér profesjonell hjelp med konservering og restaurering av malerier og ikoner på høyt faglig nivå etter internasjonal standard.

 

Faglig godkjenning gir trygghet

Som fullverdig medlem av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) med høyere utdanning innen faget, har jeg forpliktet meg til å følge de etiske retningslinjene som er nedfelt i E.C.C.O ”professional guidelines”.

 

• Min styrke er personlig service, profesjonell oppfølging og alltid å holde det jeg lover.

• Jeg gir alltid bindende forhåndspriser.

• La dine malerier og bemalte kunstgjenstander bli en god og hyggelig investering – ved fagmessig restaurering og konservering.

Dersom ikke annet er angitt er alle foto tatt av Anette Høyer – Copyright ©