Jeg er offisielt godkjent malerikonservator med formell utdannelse på masternivå.
Utdannet i Norge og Tyskland.
Uteksaminert ved Nasjonalgalleriet i Oslo 1981.

Til sammen 10 år som malerikonservator ved Nasjonalgalleriet, Munch-museet, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst og Universitetsmuseene i Oslo og Bergen. Jeg har vært engasjert som lærer ved konservatorskoler i utlandet og innehatt styreverv i tilknytning til utøvelse av malerikonservator-faget. Les mer

  • Lærer ved konservatorskolene i København og Helsinki.
  • Styreleder/styreverv i Nordisk Konservatorforbunds norske seksjon (NKF-N).
  • Siden 1972 medlem av The International Institute for Concervation of Historic and Artistic Works (IIC Nordic Group) og fullverdig medlem av NKF-N fra 1981.
  • Jeg har gjennom årene holdt en rekke foredrag og deltatt på nordiske og europeiske kongresser. Ansvar for seminar på Munch-museet.
  • Flere av mine spennende oppgaver og oppdrag har tiltrukket seg medieomtale. I slike tilfeller har eksponeringen alltid vært av faglig karakter og avtalt med oppdragsgiver.
Siden 1991 har jeg drevet eget restaureringsfirma i Oslo og hatt kunder fra hele landet.
Jeg har beskjeftiget meg med en rekke ulike materialer og teknikker og har over 30 års erfaring med restaurering og konservering av malerier på lerret og tre samt ikoner, polykrom skulptur og limfargedekor.

Ikon etter
restaurering

Gunnar S. Gundersen etter restaurering

Anette Høyer i arbeid i Settungsgardsstugu

Roser, blad, løver, drager og andre figurer pynter opp i Settungsgardsstugu i Ål i Hallingdal.
Jeg ville heller bo hos løver og drager enn hos en ond kvinne forteller påskriften på takbjelken.
Maleren fant denne reglen i en billedbok fra 1743. Les mer
I tiden rundt 1900 reiste elever til Hermann Major Schirmer fra Kristiania til dalene i Sør-Norge. De skulle lære å tegne norske hus. En av turene gikk til Hallingdal. Der laget Albert Tønnesen en tusjtegning av stugu på Settungsgard i Vats. Denne stugu hadde Herbrand Sata og sønnen Nils Bæra malt i 1820-årene på oppdrag fra Embrik Settungsgard. Stugu ble fredet i 1923 og har stått på Ål Bygdamuseum siden 1988.

Jeg tilhører i dag de ledende i Norge innen mitt fagfelt og utført oppdrag formidlet gjennom blant annet privatpersoner, kunstsamlere, bedrifter, organisasjoner, museer, gallerier, auksjonshus, kunsthandlere og forsikringsselskap. Les mer

Nasjonalgalleriet, Munch-museet, Stortinget, Norsk kulturråd, Nidaros Domkirke, Norsk Hydro ASA, Oslo Bymuseum, Galleri Haaken, Galleri Dobloug, Bærum kommune, Norsk Folkemuseum, Grev Wedels Plass Auksjoner AS, Galleri Brandstrup, Kistefos, Hotell Continental, UMOE, Norsk Industri, Aust-Agder Museet, David-Andersen, Hallingdal Folkemuseum, Møllhausen Eiendom AS, Abels Kunsthandel, Asker Museum, Hadeland Folkemuseum og Galleri F15.

Min interessante hverdag innbefatter både faglige og administrative oppgaver ved organisering og gjennomføring av restaureringsprosjekter.

Jeg restaurerer for privatpersoner, institusjoner, samlere, auksjonshus, kunsthandlere, billedgallerier, kunstforeninger, kirker, bedrifter og forsikringsselskap samt museer og samlinger i hele Norge.

Med solide kunnskaper og lang erfaring restaurerer jeg profesjonelt og effektivt.
Jeg utfører kvalitetsarbeid med personlig oppfølging, engasjement og seriøsitet.

 

Nedenfor vises et lite knippe av malerier før og etter restaurering:

Bruno Liljefors (1860-1939): Vinterlandskap med orrfugl. Før og etter restaurering - renset overflatesmuss og nikotin

Jakob Weidemann (1923-2001): Vinterlandskap. Før og etter rens av overflatesmuss

Peder Balke (1804-1887): Nordkapp. Før og etter rens av gulnet ferniss

Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870): Ved Romsdalshorn. Før og etter behandling

Dersom ikke annet er angitt er alle foto tatt av Anette Høyer – Copyright ©