Konservering og restaurering av malerier

Typiske tiltak før-under-etter:

 • Tilstandsvurdering av malerier.
 • Grundig undersøkelse av materialer og teknikk.
 • Rensing av overflatesmuss.
 • Rense bort belegg av nikotin.
 • Rense gulnet ferniss.
 • Reparasjon av rifter, spjærer og hull i lerretet.
 • Forsterkning og omspenning av nedbrutt lerret.
 • Laminering av lerret.
 • Konsolidering av opp- og avskallede malingslag.
 • Fjerning av misfargede eldre retusjer.
 • Kitting og retusjering av skader.
 • Fernissering.
 • Forebyggende konservering.
 • Behandling med midler spesielt tilpasset det aktuelle kunstverk.
 • Kontroll av klimatiske forhold.
 • Maletekniske undersøkelser og metodeutvikling.
 • Vurdering av maleriets ekthet.
 • Behandling av klimarelaterte skader og brannskader.
 • Oppgradering ved utstillingsvirksomhet, salg og arveoppgjør.
 • Veiledning og tilsyn med utstillinger og magasin.
 • Råd og veiledning omkring oppbevaring.
 • Forsvarlig pakking og transport.
 • Kuréroppdrag ved flytransport av malerier.
 • Prosessfotografering.
 • Utføre oppdrag på stedet.
 • Utarbeidelse av fotodokumentasjon og rapporter.

Rensing av misfarget gulnet ferniss

Fastlegging av oppskallinger

Gutt med spjære før-etter restaurering

Odd Nerdrum: «Gravid kvinne». Alvorlig beskadiget i forbindelse med hærverk

 

Oppdragsutførelsen innebærer:

Retusjering

Situasjonsanalyse, kravspesifikasjon, behandlingsmetode, arbeidsinnhold, sannsynlig måloppnåelse, antatt tidsforbruk, kostnader og honorar.

Definisjon av oppdragets vilkår gjennom oppdragsbekreftelse.

Basis for et vellykket samarbeid er grundig innsyn i de årsaksforhold som ligger til grunn for restaureringsbehovet.

Jeg inviterer til hyggelig dialog under hele restaureringsperioden.

Dersom ikke annet er angitt er alle foto tatt av Anette Høyer – Copyright ©