Gjennom årene har jeg blant annet hatt gleden av å være med på å restaurere Munch’s Auladekorasjoner, Olavs-antemensalet i Nidarosdomen og malerier på Baroniet i Rosendal. Jeg har hatt ansvar for restaureringen av Odd Nerdrum’s maleri «Gravid Kvinne» som ble betydelig skadet med stor flenge i lerretet i forbindelse med hærverk.

Mitt arbeid har blant annet omfattet alt fra registrering av private kunstsamlinger, konsolidering og rens av limfargedekor på museum i Hallingdal og kirke i Setesdal samt maleteknisk undersøkelse med registrering av Wennesland-samlingen i Kristiansand.

Mitt hovedfokus er fremfor alt restaurering av malerier av nyere og eldre årgang. Les mer

Jeg har arbeidet med alt fra eldre malerier fra 1600-tallet og til nyere kunst signert Gunnar S. Gundersen, Frans Widerberg, Arne Ekeland, Knut Rose, Johs. Rian, Kai Fjell, Inger Sitter, Thore Heramb, Jens Johannessen, Jakob Weidemann, Bjørn Ransve og Kjell Nupen for bare å nevne noen.

Fra den eldre generasjons kunst har jeg restaurert malerier av Thomas Fearnley, J.C.Dahl, P.S.Krøyer, Hans Gude, Peder Balke, Ludvig Karsten, Johan Fredrik Eckersberg, Fredrik Collett, Theodor Kittelsen, Kitty Kielland, Eilif Pettersen, Christian Skredsvig, Frits Thaulow, Erik Werenskiold, Anders Askevold, Hans Heyerdahl, Christian Krohg, Arne Kavli, Thorvald Eriksen, Erling Enger og Henrik Sørensen samt mange flere.

I tillegg til alle mine løpende oppdrag er det allikevel tre spesielle prosjekter jeg vil trekke frem – dels fordi de ligger nær i tid, men også fordi de representerer vidt forskjellige utgangspunkt og restaureringsmessige utfordringer.

Stortinget i Oslo

Norges mest kjente historiske kunstverk «Eidsvold 1814» i Stortingssalen. Restaurert sommeren 2011.

Klikk her for mer informasjon og bilder fra arbeidet.

J.C. Dahl

Stjålet, gjenfunnet og i tusen knas. Krevende restaureringsprosess med spektakulært og fullkomment resultat.

Klikk her for mer informasjon og bilder fra arbeidet.

Kåre Tveter

Lysets mester trenger også ettersyn og rens.

Klikk her for mer informasjon og bilder fra arbeidet.

Dersom ikke annet er angitt er alle foto tatt av Anette Høyer – Copyright ©