J.C. Dahl

Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857) regnes som den første norske billedkunstneren på et europeisk nivå innen malerkunsten. Han tilhører den nasjonalromantiske epoke i kunsten som oppstod i begynnelsen av 1800-tallet.
I løpet av sitt kunstnerskap og sine mange reiser malte han mye fra Danmark, Tyskland, Sveits og Italia.

Selv betraktet han seg som en mer nordisk maler med en ”forkjærlighet for sjøkyster, fjellnatur, fossefall, seilskip og havnebilder i dagslys og måneskinn”.

J.C. Dahl var flere ganger på reise i Norge med reiserute lagt opp som ”voyage pittoresque”, og det var på en av disse turene han ble inspirert til å male den nyoppdagede Rjukanfossen. Maleriet «Rjukanfoss» ble ferdig i 1830. Maleriet har vært utstilt i utallige museer nasjonalt og internasjonalt. Siden 1933 har det vært i Norsk Hydro’s eie,
da det ble innkjøpt av selskapets generaldirektør Axel Aubert og styreformann Marcus Wallenberg i Stockholm.

Etter hærverket og før restaurering

Etter langvarig og teknisk meget krevende restaurering lyktes det å oppnå et meget vellykket resultat.

I 2003 ble maleriet stjålet fra Norsk Hydro’s representasjonsbolig. Det kom heldigvis til rette etter en tid, men det var betydelig skadet.
Maleriet var skåret ut av blindrammen, flerret opp, brettet i to, hadde betydelige avskallinger av maling, slitasjeskader og blindrammen var i ”tusen knas”.

Maleriets oppspenningskanter, stifter og fragmenter

Planering av oppspenningskanter

Restaurering av deformert lerret med opp- og avskallet maling

J.C.Dahl: Rjukanfoss 1830. Utsnitt av fossen før restaurering

J.C.Dahl: Rjukanfoss 1830. Utsnitt av fossen etter restaurering

Dersom ikke annet er angitt er alle foto tatt av Anette Høyer – Copyright ©