Kåre Tveter

Kåre Tveter: Arktisk månenatt 1992

Han betegnes som ”lysets maler” og er fremfor alt naturlyrikeren som maler med duse avtoninger og med minimal fargebruk.
Gjennom sin kunst uttrykker han egne følelser og får frem sitt eget indre landskap.

Kåre Tveter evner å fange det monokrome diffuse vinterlyset med den største varhet og gjengir dette i transparente fargeskikt og abstrakte formspråk som i maleriene skaper lysets poesi.

Hans inspirasjonskilde har blant annet vært naturen og lyset på Svalbard der han kom første gang i 1982 og ble bergtatt.

  

I forbindelse med etableringen av Galleri Lyshuset på Skarnes i Sør-Odal i 2002 ble over 30 av Kåre Tveter’s malerier (fra perioden 1952-1998) undersøkt og restaurert av meg i mitt ateliér. Maleriene – i hovedsak vintermotiver fra Svalbard – var i en restaureringsmessig uakseptabel forfatning med til dels betydelige skader, dog med varierende restaureringsbehov for de ulike malerier. Skadene skyltes i hovedsak mangelfull oppbevaring og uegnede klimatiske påvirkninger over flere år. Forfallet hadde satt spor etter seg i form av ulike mekaniske slitasjeskader, strekkdeformasjoner, skader og hull i lerretet, bulker og riper i malingen, avskallinger, skitt og støv, fett-fingermerker, skader i hjørner og blindrammene som ikke oppfylte kravet til optimal oppspenning.
 
 

Kåre Tveter: Arctic Light

Med bakgrunn i malerioverflatenes meget sarte karakter sett i lys av maleteknikken, vil ethvert restaureringstiltak være særdeles delikat. Det dreiet seg i hovedsak om å ta tak i at enkelte av skadene faktisk bar i seg muligheten til en fullstendig usynliggjøring av skadene der alle skadefenomener ble reversert.

I løpet av prosessen ble alle malerioverflater og lerretsbaksider avstøvet og renset. Valg av rensemedium ble grundig vurdert og tilpasset det enkelte maleri for ikke å risikere at den lettløselige overflaten skulle ta skade. Deretter ble bulker og strekkdeformasjoner planert.

Resultatet ble meget tilfredsstillende, og disse maleriene vil holde seg godt gitt at de for fremtiden oppbevares under optimale klimabetingelser. Samlingen, som har landets største Tveter-samling, er i sin helhet donert av Kåre Tveter og inneholder 128 originalarbeider.

 

Kåre Tveter finnes også meget godt representert i Galleri Svalbard i Longyearbyen.

I 1995 donerte Kåre Tveter 40 originalarbeider som dannet grunnlag for etableringen av denne samlingen.

Vinteren 2010 kartla og tilstandsregistrerte jeg med formål nødvendig restaurering samtlige 29 lerretsmalerier.

 

Anette Høyer i arbeid med Kåre Tveter samlingen, Galleri Svalbard

Dersom ikke annet er angitt er alle foto tatt av Anette Høyer – Copyright ©