Stortinget i Oslo

Oscar Wergeland (1844-1910) malte oljemaleriet «Eidsvold 1814». Bildet henger i en av landets viktigste profane bygninger på ”høysete-veggen” bak presidentpodiet og talerstolen i Stortingssalen og er både et monumentalmaleri, men også Norges mest kjente historiske kunstverk.

Anette Høyer foran stillaset ved «Eidsvold 1814» i Stortingssalen
Foto: førstearkivar Gro Vilberg

Wergeland startet forberedelsene med skisser og komposisjonsutkast i 1882, begynte å male to år senere og avsluttet i 1885 da han bodde i München. Korpslege Lorentz Reinhold Boll Ring forærte maleriet til Stortinget i 1885, hvor det siden har hengt og blitt godt kjent spesielt for stortingspolitikerne, men også for allmennheten generelt.

Dette profane representasjons- og historiemaleri fremstiller Eidsvoldmennene (grunnlovsforsamlingen)
i Rikssalen på Eidsvold, og er en beretning om grunnlovsverket. Hovedtema er lagt til 11. mai 1814 da president Christian Magnus Falsen leser opp grunnlovsutkastets siste paragraf, § 115 (§ 112 etter redigeringen) og som forsamlingen diskuterte og vedtok samme dag.

I maleriet sees drøyt 70 personer av Riksforsamlingens 112 medlemmer. Hvorfor hans forsamling ikke er fulltallig er fordi han, i følge ham selv, simpelthen ikke fikk plass til alle.

I følge kildene ble maleriet renset og fernissert på 1950-tallet ved Nasjonalgalleriet og i 1992 gjennomgikk bildet en restaurering utført av RestaureringsAteliéret. Siden den gang har dessverre retusjene og vernissen – med meget ujevn glans – blitt misfarget og gulnet grunnet de fernisser og bindemidler som den gang ble benyttet i tillegg til mange års klimatiske påvirkninger.

Mye svevestøv og smuss hadde nedfelt seg i form av en grå film med fettbundet støv på malerioverflaten som ikke var blitt renset på 60 år.
Det var igjen behov for en behandling av bildet, og det ble besluttet å gjennomføre en nennsom rens og restaurering av nye tilkomne mindre skader i overflaten.

Jeg utførte dette arbeid sommeren 2011.

Eidsvoldsmennene sett fra stillaset

Før fjerning av malingsøl

Etter restaurering

Etter fjerning av overflatestøv

Malingsøl - næropptak

Før fjerning av overflatestøv

Dersom ikke annet er angitt er alle foto tatt av Anette Høyer – Copyright ©